Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Begeleiding aankoop onroerend goed

verhuizen

Met aankoop van een woning of appartement komen veel vraagstukken naar voren. Hoe courant is de woning? Zijn er gebreken aan de woning? Met de onderhandelingen kunt u aanzienlijke voordelen behalen zoals, een lagere aankoopsom, gunstige aanvaardingstermijn en ontbindende voorwaarden. Om u in dit proces te begeleiden bieden wij onze diensten aan. U bepaalt zelf welke diensten u wilt afnemen. Hieronder ziet u de mogelijkheden staan:

Bezichtigen

Uw woning wordt samen met een lokale makelaar bezichtigd. Het tarief voor de eerste bezichtiging van een woning is € 400,- inclusief BTW, ongeacht de waarde van de woning. Een eventuele vervolgbezichtiging van dezelfde woning kost € 200,- inclusief BTW.

Onderhandelen

Indien wij de onderhandelingen voor de aankoop voor u dienen te verrichten zullen wij een onderzoek plegen bij het kadaster. Bij dit onderzoek worden de koopsommen van gelijkwaardige panden vergeleken. Wij zullen samen met u een strategie bepalen voor de gewenste koopsom, opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden voor de financiering en bouwkundige keuring. Tevens verrichten wij alle communicatie met de verkoper of verkopend makelaar.

Voor de onderhandelingen betaalt u een vast bedrag afhankelijk van de koopsom, in deze courtage zijn de kosten van een bouwkundige keuring (€ 350,-) inbegrepen. Hierbij is het minimale tarief € 1.500,- inclusief BTW en het maximale tarief bedraagt € 3.500,- inclusief BTW. In de onderstaande tabel kunt u zien welk bedrag u bij welke koopsom verschuldigd bent.

Koopsom woning Tarief incl. BTW
Tot € 150.000 € 1.500
€ 150.000 tot € 200.000 € 2.000
€ 200.000 tot € 300.000 € 2.500
€ 300.000 tot € 400.000 € 3.000
Vanaf € 400.000 € 3.500

Wanneer de onderhandelingen niet tot aankoop leiden, betaalt u niets. Indien u binnen de drie dagen bedenktijd na het tekenen van het koopcontract afziet van de koop of u gebruik maakt van de ontbindende voorwaarden, bent u ons niets verschuldigd voor het onderhandelen.

Bouwkundige keuring

Nadat er een overeenstemming is over de aankoop, wordt de woning door een bouwkundige gekeurd. Met deze keuring wordt de technische staat van de woning geanalyseerd. Hierdoor bent u in staat vast te stellen welke kosten er op korte en middellange termijn te verwachten zijn. De kosten van een bouwkundige keuring bedragen € 350,- inclusief BTW. Indien wij de onderhandelingen voor u verrichten, dan zijn deze kosten al in het tarief “Onderhandelen” verrekend.

Koopovereenkomst

Wanneer er een verkopende makelaar bij de transactie is betrokken, zal deze veelal de koopovereenkomst opstellen. Wij zullen deze overeenkomst inhoudelijk beoordelen en eventuele wijzigingen, na overleg met u, communiceren bij de verkopende makelaar.

Indien er geen verkopend makelaar is ingeschakeld, dan dient u zelf de koopovereenkomst op te stellen en de ondertekening door partijen te organiseren. Wij kunnen dit voor u uit handen nemen, het tarief bedraagt € 400,- inclusief BTW.

Hypotheekaanvraag

Nadat de woning is aangekocht zullen wij de gewenste hypotheek aanvragen en het gehele financieringstraject begeleiden. Dit houdt onder andere in:

 • aanvragen van de hypotheekofferte
 • aanvragen overbruggingskrediet
 • het stellen van de bankgarantie
 • begeleiden van de benodigde aanvraagformulieren en hypotheekstukken
 • regelen van eventuele medische keuringen op uw prive of zakelijke adres
 • ontbindende voorwaarden van de aankoop bewaken
 • notarisoffertes opvragen
 • woning door een onafhankelijke taxateur laten taxeren
 • controleren van de eigendomsbewijs/leveringsakte
 • controleren van de hypotheekakte
 • controleren van de afrekening van de notaris
 • de woning verzekeren
 • aanvragen van de voorlopige teruggave voor de hypotheekrente

Indien de hypotheek via ons wordt aangevraagd, worden er geen kosten in rekening gebracht voor de begeleiding van de hypotheekaanvraag.