Blog

Pensioen, wat ga je nu al doen?

Wist je dat op 2, 3 en 4 november 2021 de Pensioen3daagse plaatsvindt? Aan veel mensen gaat dat voorbij, terwijl je pensioen straks toch een wezenlijk deel van je inkomen is. Hoe zit het met jouw ‘oudedagsvoorziening’? Onze pensioenadviseur Marthijs Kuipers denkt graag met je mee, helemaal nu vanaf 2023 het nodige verandert in ons pensioenstelsel.

“Weet je hoeveel er wordt ingelegd in je pensioen? Bij een bruto inkomen van 50.000 euro kan dat zomaar rond de 8.000 euro zijn! Vaak betaal je dat deels ook zelf. Menig land is jaloers op ons pensioenstelsel. Toch is het goed dat er iets verandert. Door de toenemende levensverwachting en lage rentestanden komt in het huidige systeem de betaalbaarheid onder druk te staan. Na jaren van praten heeft het kabinet in 2019 daarom samen met vakbonden en werknemers- en werkgeversorganisaties met het Pensioenakkoord de grote lijnen neergezet. Eerst zou de nieuwe Pensioenwet in 2021 al ingaan, maar dit is inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2023. Het nieuw te vormen kabinet is eerst nog aan zet. Als dat rond is, zal de pensioenregeling er heel anders uitzien dan nu. Waar er nu vaak sprake is van een gegarandeerd pensioen, zal dat straks niet meer het geval zijn en wordt de hoogte van het pensioen afhankelijk van de opbrengsten van het geïnvesteerde geld.

Willen we hogere premies of kortingen?

Nu nog krijg je bij de meeste pensioenfondsen een gegarandeerde maandelijkse pensioenuitkering vanaf je pensioendatum. Dat betekent dat je vanaf je pensionering een zeker aanvullend bedrag ontvangt naast je AOW. Echter, door de steeds lagere rentepercentages werden de pensioenfondsen verplicht om een steeds grotere buffer aan te houden om alle uitkeringen te kunnen blijven garanderen. Als dit zo door gaat, is de kans heel groot dat de pensioenverzekeraars nog hogere premies zullen moeten vragen, of over moeten gaan tot de omstreden kortingen op de uitkering. Vandaar dat deze stelselwijziging gaat plaats vinden.

Balans zoeken in beleggingsvrijheid

Helemaal nieuw is het ook niet. Veel MKB-werkgevers hanteren nu ook al een soortgelijke regeling voor hun medewerkers, waarin de uitkering afhankelijk is van beleggingsresultaten. Straks beheert iedereen met een pensioenregeling dus zijn of haar eigen potje. Je hebt zo meer invloed op het beleggingsrisico, hoewel veel mensen zullen kiezen voor een standaard beleggingsprofiel. Maar ook binnen dat standaard beleggingsprofiel zullen verschillen ontstaan, omdat deze beleggingsfondsen meestal werken met life cycle beleggen. Voor jongere deelnemers wordt meer risico genomen dan voor iemand die dichter tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan zit. Dan is het verstandig om voor meer zekerheid en behoud van hetgeen je dan hebt opgebouwd te kiezen. Het pensioenakkoord zie ik als een positieve ontwikkeling, hoewel het vrijwel onmogelijk is dat deze wijziging voor iedereen positief uitpakt. Kunnen bijvoorbeeld de huidige opgebouwde rechten blijven bestaan? Of worden ze overgeheveld naar de nieuwe systematiek? Op dit moment lijkt dat wel de hoofdregel te worden, maar een definitief besluit hierover laat nog op zich wachten.

Kijk af en toe toch eens op je pensioenoverzicht!

Er zijn dus nog veel vragen over de exacte invulling. Toch hoef je als deelnemer aan een pensioenregeling niet af te wachten tot 2023. Je verdiepen in de materie is goed. Veel mensen denken rooskleuriger over hun toekomstige inkomen dan het echt is. Misschien kun je nu al wel bijsturen of eens op een rijtje zetten waar je later behoefte aan hebt. Een initiatief als de Pensioen3daagse is daarom goed. Het creëert bewustwording bij de mensen en zet mensen aan tot het ondernemen van actie. Het is een complex onderwerp, dus ik snap heel goed dat mensen dit vaak uitstellen. Daarom zijn wij er ook, om je goed te adviseren voor later!”

Heb je specifieke vragen over je pensioen?
Neem contact op met mij of mijn collega’s van Omnis!

Marthijs Kuipers

Meer weten over de Pensioen3daagse? Kijk op www.pensioen3daagse.nl.

Over dit bericht

Verschenen

2 november 2021

Categorie

  • Algemeen

Geplaatst door:

Omnis