Blog

Je kinderen helpen? De familiehypotheek!

Stel, je hebt kinderen die een huis willen kopen. Op de huidige woningmarkt is dat een hele opgave. De huizenprijzen zijn enorm gestegen, waardoor het voor starters steeds moeilijker wordt. Je wilt je kinderen hierbij misschien graag helpen, maar wat is daarin mogelijk? Onze hypotheekadviseur Geert Waterlander  kan je verder helpen met de ‘Familiehypotheek’.

Een familiehypotheek, iets voor jullie?

“Een familiehypotheek is eigenlijk hetzelfde als een ‘gewone’ hypotheek. Het verschil is dat er niet geleend wordt van een bank, maar van familie. Dat kan een (groot-)ouder zijn, maar ook een oom of tante. Meestal gaat het om een lening van ouders aan hun kind, bestemd voor de eigen woning. Je kind mag in dat geval het geleende bedrag gebruiken voor het financieren van de aankoop van een eigen woning, maar ook voor het aflossen van de eigenwoninglening bij de bank of het betalen van een verbouwing. 

Hoe gaat dat in z’n werk?

Je kind betaalt bij een familiehypotheek aan jou rente en lost de lening in stapjes bij je af, net als bij een reguliere bank. Eigenlijk ben jij als gelduitlener dus ‘de bank’. Je kind kan de rente aftrekken van het inkomen en krijgt hiermee een belastingvoordeel. Met jouw hulp is er dus (veel) meer mogelijk voor je kind; vaak kan dat leuke huis toch nog worden aangekocht. En een prettige bijkomstigheid, het geld blijft ‘in de familie’! 

Hoe kun je je geld vrijmaken?

Daar zijn verschillende manieren voor. Mogelijk heb je spaargeld waar je momenteel nauwelijks rente op krijgt. Sterker, het is niet ondenkbaar dat je straks moet betalen voor het aanhouden ervan. Dan is lenen aan je kind een aantrekkelijk alternatief, waarbij jij immers meer rente krijgt én je je kind kunt helpen met de financiering. Vaak is de aankoop van een woning in dat geval geen probleem, want de strenge inkomenstoetsing van de bank geldt dan niet. Een win-winsituatie! Ook als je vermogen vooral bestaat uit de overwaarde van je eigen woning – en dus ‘in de stenen zit’ -, zijn er prima mogelijkheden om je kind te helpen. Zo kun je de overwaarde opnemen met een hypotheek en het bedrag vervolgens doorlenen aan je kind. 

Welke rente kun je afspreken?

Voor je kind is de betaalde rente, onder voorwaarden (zie kader onderaan), fiscaal aftrekbaar. De rente die je kind aan jou betaalt moet bijvoorbeeld marktconform zijn. Dat betekent dat de rente vergelijkbaar moet zijn met de marktrente voor soortgelijke leningen. Maar bij familieleningen dient de woning veelal niet als onderpand voor de lening en is een hogere rente ook acceptabel. Een opslag van 25% op de marktrente wordt als marktconform gezien. Daarnaast geldt voor een familielening: hoe hoger de rente, hoe groter het voordeel voor jou (hoger rendement) en voor je zoon of dochter (meer belastingvoordeel). 

Terugschenken van de rente/aflossing

Om de familiehypotheek betaalbaar te houden voor je kind, kan je de rente (en aflossing) ook nog eens terug schenken aan je kind. Door slim gebruik te maken van de jaarlijkse schenkvrijstelling (€ 6.604 in 2021) kan je je kind hiermee dus extra helpen om de lening betaalbaar of zelfs kostenneutraal te houden! 

Naast deze steeds vaker gehanteerde leningsvorm zijn er meer mogelijkheden om, bijvoorbeeld met een schenkingsconstructie, de woonlasten van de kinderen nog verder te verlagen. Elke familiehypotheek is hierdoor maatwerk, omdat elke situatie anders is. Onze uitdaging is bij elke keuze om een financierings- en schenkingsplan op te zetten dat rekening houdt met de financiële mogelijkheden en wensen van jezelf en van je kinderen. Want er is vaak zoveel meer mogelijk.”

Renteaftrek bij een familiehypotheek?

Voor je kind is de betaalde rente, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar:

  • de afgesproken rente moet marktconform zijn;
  • de lening moet in maximaal 30 jaar geheel worden afgelost (annuïtair of lineair);
  • de familielening is schriftelijk vastgelegd en moet bij de Belastingdienst worden opgegeven (via de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting).

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Over dit bericht

Verschenen

16 juni 2024

Categorie

  • Algemeen

Geplaatst door:

Omnis