Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Hypotheek onderhoudsabonnement

Omdat u nooit stilstaat, blijven wij graag met u mee lopen. Door de jaren heen verandert er veel in uw leven en in de financiële wereld. Die veranderingen kunnen invloed hebben op uw financiële situatie.

Onze advisering houdt niet op na het afsluiten van de hypotheek. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat ook in de toekomst uw hypotheek en ons advies afgestemd blijven op uw wensen. Gedurende de looptijd van de hypotheek kunnen er veel zaken wijzigen, zoals een verhuizing, andere werkgever, etc. Daarnaast zijn er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en wetswijzigingen die acuut gevolgen kunnen hebben voor uw persoonlijke financiële situatie.

In bepaalde situaties is het mogelijk korting op uw bestaande hypotheekleningen te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de hypotheekschuld lager is geworden ten opzichte van de waarde van de woning.

Om ervoor te zorgen dat uw hypotheek constant optimaal is afgestemd op uw situatie hebben wij een abonnement ontwikkeld. Hierbij vindt er periodiek een updategesprek plaats, waarin wij uitgebreid uw financiële situatie en de verschillende mogelijkheden bespreken.

Hypotheek onderhoudsabonnement
   • Periodiek hypotheekgesprek waarin wordt besproken
    • inkomensontwikkeling
    • pensioeninkomen
    • benodigde dekking verzekeringen
    • waardeontwikkeling woning
    • aflosvorm hypotheek
    • aanpassing hoogte aflossing
    • vermogensopbouw
    • fiscaliteiten
    • productaanbod aanbieders
    • rentecheck o.b.v.
     • waarde woning
     • NHG
     • actuele rentestand
    • begeleiding renteherziening
Uitbreidingsmodule particuliere aangifte inkomstenbelasting
 • jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting
 • verwerken toeslagen