Blog

De Jubelton verdwijnt

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de voorwaarden voor deze schenkingsvrijstelling flink worden beperkt en dat de Jubelton per 1 januari 2024 helemaal verdwijnt.

Door de stijgende huizenprijzen werd het afgelopen jaren voor jongeren steeds moeilijker om een woning te kopen. Veel ouders hebben hun kinderen daarom geholpen bij de aankoop van een woning. Vaak werd hierbij gebruik gemaakt van de gunstige voorwaarden van de zogenaamde Jubelton. Daarmee kon tot € 106.672,- belastingvrij worden geschonken voor aankoop van een eigen woning.

De huidige Jubelton-regeling

Onder voorwaarden kun je een belastingvrij bedrag schenken waarmee je kind een woning koopt. In 2022 bedraagt de vrijstelling maximaal € 106.671,-. Op het moment van de schenking moet je kind tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

De Jubelton spreiden over 3 jaar

Schenk je in een jaar minder dan het maximale bedrag, dan mag je het resterende bedrag in de twee direct daaropvolgende kalenderjaren schenken. Elke schenking moet je wel echt storten op een bankrekening van je kind. Bij de spreiding van de schenking geldt geen minimumbedrag dat per jaar moet worden geschonken. Je mag dus dit jaar € 1.000,- schenken en volgend jaar de resterende € 105.671,-. Je kind moet bij spreiding bij elke schenking voldoen aan de leeftijdseis, dus tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Bestedingsperiode Jubelton

De ontvangen Jubelton hoeft niet direct besteed te worden. Dit moet uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de schenking wordt ontvangen. De leeftijdseis geldt op moment van schenking en niet op het moment van besteden. Voorbeeld:

 • Schenk je in 2022 de Jubelton? 
  Dan heeft je kind tot eind 2024 de tijd om deze te gebruiken voor het aankopen van een woning. Je mag de Jubelton dus al schenken als de plannen voor kopen van een woning nog gesmeed moeten worden.
 • Schenk je in 2022 een deel van de Jubelton aan je kind en in 2023 het resterende deel? 
  Dan heeft je kind tot eind 2024 de tijd om de schenking van 2022 te besteden en tot eind 2025 de tijd om de schenking van 2023 te besteden.

Besteedt je kind de ontvangen schenking niet binnen de bestedingsperiode, dan moet dit worden gemeld aan de belastingdienst. Het kind is dan schenkbelasting verschuldigd over de schenking. Door de schenking aan je kind te doen onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt, wanneer niet wordt voldaan aan alle voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling, kan dat vermeden worden. Je kind kan dan de Jubelton zonder fiscale gevolgen aan jou terug storten.

Het kind mag de schenking alleen besteden ten behoeve van de eigen woning, tenzij je bij het aangaan van de schenking hebt bepaald dat een deel hiervan vrij besteed mag worden. In 2022 is dit maximaal € 27.231,-. Wordt het niet vrij te besteden deel van de Jubelton toch gebruikt voor andere zaken dan de eigen woning? Dan is daarover alsnog schenkbelasting verschuldigd. Het is daarom belangrijk dat de niet vrij te besteden schenking op een aparte rekening wordt gezet en niet wordt gebruikt voor andere betalingen.

De aangekondigde wijzigingen

1. Verlagen van de maximale vrijgestelde schenking

 • De Jubelton wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947,–.
 • Dit betekent dus effectief de afschaffing van de Jubelton per 1 januari 2023.
 • Ouders kunnen volgend jaar (net als dit jaar) ook kiezen voor de vrij te besteden en even hoge éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling.
 • In 2022 is deze vrij te besteden en even hoge éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling € 27.231,-.

2. Per 1 januari 2024 de Jubelton volledige afschaffen

 • Per 1 januari 2024 bestaat alleen nog de hoge éénmalige en vrij besteedbare verhoogde schenkingsvrijstelling. 
 • In 2023 is deze vrijstelling € 28.947,–. Gebruikelijk is dat deze jaarlijks wordt geïndexeerd.

3. Schenken van de Jubelton niet meer spreiden over 3 jaar

 • Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de schenking per heden nog maar over 2 jaar mag worden gespreid.
 • Indien in 2022 dus minder dan het maximaal toegestane bedrag is geschonken, dan kan het restant van de Jubelton in 2023 worden geschonken, ondanks de verlaagde maximale schenking per 1 januari 2023.
 • Is de eerste schenking gedaan in 2021: dan kan het restant worden benut in 2022 en 2023 (3 jaar).
 • Is de eerste schenking gedaan in 2022: dan kan het restant worden benut in 2023 (2 jaar).
 • Is de eerste schenking gedaan in 2023: dan kan restant later niet meer worden benut (spreiden niet meer mogelijk).

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Omnis Financieel Advies via het contactformulier.

Over dit bericht

Verschenen

21 september 2022

Categorie

 • Algemeen

Geplaatst door:

Omnis