Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Omnis Service abonnement

verandering

Omdat u nooit stilstaat, blijven wij graag met u mee lopen. Door de jaren heen verandert er veel in uw leven en in de financiële wereld. Die veranderingen kunnen invloed hebben op uw financiële situatie.

Omdat financiële planning vele zaken omvat, is het niet altijd even eenvoudig om nu aan te geven wat uw financiële situatie in de toekomst zal zijn. U kunt van werkgever veranderen, verhuizen, kinderen krijgen, arbeidsongeschikt raken, overlijden, enzovoort. Het is belangrijk om tijdig op deze ontwikkelingen te anticiperen.

Financiële planning staat voor het in kaart brengen en onderling afstemmen van uw huidige en toekomstige behoeften. Hoewel in de toekomst nog van alles kan veranderen, is het wel mogelijk om een strategie te bepalen en trends te signaleren. Daardoor kunt u flexibel inspelen op uw wisselende perspectieven zonder af te wijken van uw uitgangspunten.

Om deze aanpak uit te kunnen voeren hebben we een abonnement ontwikkeld. Ons uitgangspunt is het up-to-date houden van onze adviezen. Daarbij staat de persoonlijke band met u centraal. Door het abonnement zijn wij in staat uw situatie inzichtelijk te houden en u te voorzien van de nodige adviezen. Door de verbintenis van het abonnement kunt u tevens eisen aan ons stellen. Wij dienen uw situatie te actualiseren en de ontwikkelingen op financieel of fiscaal gebied te verwerken. Omgekeerd dient u de veranderingen in uw situatie en wensen aan ons te melden. Hierdoor kunnen wij adequaat reageren met passende maatregelen.

Financiële Planning abonnement
  • update rapportage financiële planning
  • pensioenanalyse
  • risicoanalyses
  • bijstelling rendementsprofiel
  • jaarruimteberekening

 

Uitbreidingsmodule

  • Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting
  • Verwerken toeslagen